Linn permetrine 50mg_g, gel 30g

Permetrine Linn 50 mg/g, gel bestellen:

Klik op de link verkooppunten voor meer informatie.

Permetrine Linn 50 mg/g, gel

Behandeling van schurft (een ziekte van de huid)

Verkorte bijsluiter: lees goed de hele bijsluiter voordat u dit medicijn gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

Informatie voor de gebruiker van Permetrine Linn 50 mg/g

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals wordt beschreven in de bijsluiter. Bewaar de bijsluiter goed want misschien heeft u hem later weer nodig.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheker.

Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 van de volledige bijsluiter staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Wordt uw klacht na 4 weken niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Wat is Permetrine Linn 50 mg/g en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Permetrine Linn 50 mg/g is een medicijn tegen schurft (een ziekte van de huid) voor plaatselijk gebruik. Deze gel wordt gebruikt voor de behandeling van een besmetting met schurft (scabiësbesmetting) bij volwassenen, jongeren en kinderen ouder dan 2 maanden.

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

U bent allergisch voor een van de stoffen in dit medicijn. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6 van de volledige bijsluiter.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit medicijn?

  • Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit medicijn gebruikt.
  • Als u baby’s behandelt. Zie hieronder de rubriek “Kinderen jonger dan 2 jaar” in de volledige bijsluiter.
  • Als u weet dat u allergisch bent voor chrysanten (een bloem) of andere Compositae (een bloemsoort). Praat dan eerst met uw arts voordat u dit medicijn gebruikt.

Waarschuwing: Alleen voor gebruik op de huid! Slik dit medicijn niet in.

U kunt handschoenen dragen als u de gel op de huid doet, om ervoor te zorgen dat u geen last krijgt van uw handen.

Zorg ervoor dat de gel niet in ogen, slijmvliezen (in de neus, keel of het gebied bij de geslachtdelen) of open wonden komt. Dit medicijn is niet giftig als u het maar kort gebruikt. Het mag niet gebruikt worden voor lange tijd. Permetrine kan bij blootstelling voor lange tijd giftig zijn voor het zenuwstelsel (neurotoxisch), vooral bij jonge kinderen.

Dit medicijn brengt schade toe aan alle soorten insecten en dieren die in het water leven, zoals vissen. Let op dat dit medicijn niet in leefgebieden van vissen (aquaria) of reptielen (terraria) terecht komt. Dit medicijn brengt ook schade toe aan dieren zonder ruggengraat (ongewervelden) en dieren die in de grond leven.

Dit medicijn kan klachten van astma of eczeem (jeukende huiduitslag) erger maken.