Linn paracetamol liquid caps 500 mg, 20st transparant

Paracetamol Linn 500 mg liquid caps, zachte capsules bestellen:

Klik op de link verkooppunten voor meer informatie.

Paracetamol Linn 500 mg liquid caps, zachte capsules

Bij koorts en bij pijn

Verkorte bijsluiter: lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

Informatie voor de gebruiker van Paracetamol Linn 500 mg liquid caps, zachte capsules

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals wordt beschreven in de bijsluiter. Bewaar de bijsluiter goed want misschien heeft u hem later weer nodig.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheker

Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 van de volledige bijsluiter staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. 

Wordt uw klacht na 5 dagen (voor pijn) of 3 dagen (voor koorts) niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Wat is Paracetamol Linn 500 mg liquid caps, zachte capsules en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Paracetamol Linn 500 mg liquid caps, zachte capsules wordt gebruikt bij de symptomatische behandeling van milde tot matige pijn en/of koorts.

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

U bent allergisch voor één van de stoffen in dit medicijn. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6 van de volledige bijsluiter.