Linn loperamide 2mg, 10 capsules transparant

Loperamide HCI Linn 2 mg diarreeremmende capsules bestellen:

Klik op de link verkooppunten voor meer informatie.

Loperamide HCl Linn 2 mg diarreeremmende capsules 

Bij diarree

Verkorte bijsluiter: lees goed de hele bijsluiter voordat u dit medicijn gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

Informatie voor de gebruiker van Loperamide HCI Linn 2 mg diarreeremmende capsules

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in de volledige bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 van de volledige bijsluiter staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Wordt uw klacht (acute diarree) na 2 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Wordt uw klacht (chronische diarree) na 14 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Wat is Loperamide HCI Linn 2 mg diarreeremmende capsules en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Loperamide HCl Linn 2 mg diarreeremmende capsules bevatten loperamidehydrochloride. Dat is een stof die te sterk voortstuwende bewegingen van de darm vermindert. Dit middel werkt alleen daar waar het nodig is, namelijk in de darm. Dit middel stopt diarree.

Te gebruiken tegen acute of chronische diarree.

Acute diarree begint plotseling en is meestal binnen een week over.

Chronische diarree is langdurig.

Dit middel wordt gebruikt om de diarree zelf te bestrijden. Het behandelt niet de oorzaak van de diarree. Als de oorzaak van de diarree bekend is, dient deze oorzaak te worden behandeld.

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

  • U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6 van de volldige bijsluiter. U mag dit middel nooit geven aan kinderen die jonger zijn dan 2 jaar.
  • De capsules zijn niet geschikt voor kinderen jonger dan 8 jaar (zie “Wanneermoet u extra voorzichtig zijn met dit middel?” in de volledige bijsluiter).
  • Overgevoeligheid kunt u herkennen aan huiduitslag, jeuk, benauwdheid of een opgezwollen gezicht. Als u hiervan last krijgt, stop dan met dit middel en raadpleeg uw arts.
  • Als u denkt dat de oorzaak van de diarree een vergiftiging, bijvoorbeeld met een zwaar metaal (zoals kwik, lood of cadmium), zou kunnen zijn.
  • Als u een “megacolon” heeft. Dat is een sterk verwijde dikke darm; een ernstige situatie die kan voorkomen bij patiënten met de ziekte van Hirschsprung, de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa, te herkennen aan een zeer pijnlijke opgezette buik, koorts en een versnelde hartslag.
  • Als u eigenlijk een verstopping van de darmen heeft, waardoor er wat waterige ontlasting “doorlekt”. Dit komt voor bij bepaalde darmaandoeningen.
  • Als u aanhoudende buikpijn heeft, als u hoge koorts heeft en/of als uw ontlasting slijm en/of bloed bevat. Deze verschijnselen kunnen komen door een voedselvergiftiging of door een infectie of ontsteking van de dikke darm.
  • Als u een ernstige darmontsteking heeft (colitis ulcerosa of pseudomembraneuze colitis) die kan zijn ontstaan door het gebruik van bepaalde antibiotica.
  • Als u een bacteriële ontsteking van de dikke en/of dunne darm veroorzaakt door invasieve organismen, met inbegrip van Salmonella, Shigella en Campylobacter, heeft.
  • In alle gevallen waarbij de normale darmbewegingen niet mogen worden onderdrukt. De toediening moet onmiddellijk worden stopgezet bij verstopping of buikzwelling.