Linn amylmetacresol + lidocaïne honing & citroen zuigtabletten, 24 stuks transparant

Amylmetacresol Dichloorbenzylalcohol Lidocaïne HCl Linn 0,6/1,2/2,0 mg honing & citroen, keelpijn zuigtabletten bestellen:

Klik op de link verkooppunten voor meer informatie.

Amylmetacresol Dichloorbenzylalcohol Lidocaïne HCl Linn 0,6/1,2/2,0 mg honing & citroen

Keelpijn zuigtabletten

Verkorte bijsluiter: lees goed de hele bijsluiter voordat u dit medicijn gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

Informatie voor de gebruiker van Amylmetacresol Dichloorbenzylalcohol Lidocaïne HCl Linn 0,6/1,2/2,0 mg honing & citroen, keelpijn zuigtabletten

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in de volledige bijsluiter of zoals uw arts, apotheker of verpleegkundige u dat heeft verteld.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheker.

Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 van de volledige bijsluiter staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. 

Wordt uw klacht na 2 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Wat is Amylmetacresol Dichloorbenzylalcohol Lidocaïne HCl Linn 0,6/1,2/2,0 mg honing & citroen, keelpijn zuigtabletten en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Dit middel bevat amylmetacresol en 2,4-dichloorbenzylalcohol – beide ontsmettende (desinfecterende) stoffen en lidocaïnehydrochloride – een plaatselijk pijnstillende stof voor de keel. 

Dit middel is geïndiceerd voor de lokale verlichting van symptomen van een zere keel bij volwassenen en jongeren van 12 jaar en ouder.

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

  • U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6 van de volledige bijsluiter.
  • Kinderen onder de 12 jaar mogen dit geneesmiddel niet gebruiken.
  • Als u in het verleden allergisch bent geweest voor lokale anesthetica, zoals lidocaïne, bupivacaïne en ropivacaïne.
  • Als u een voorgeschiedenis heeft van of vermoedt dat u een bloedaandoening heeft die methemoglobinemie wordt genoemd.