Linn ibuprofen bruisgranulaat 400mg, 10 sachets transparant

Ibuprofen Bruis Linn 400 mg, bruisgranulaat bestellen:

Klik op de link verkooppunten voor meer informatie.

Ibuprofen Bruis Linn 400 mg, bruisgranulaat

Pijnstillend, koortsverlagend en ontstekingsremmend

Verkorte bijsluiter: Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

Informatie voor de gebruiker van Ibuprofen Bruis Linn 400 mg

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals in deze bijsluiter beschreven of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. 

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheker.

Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 van de volledige bijsluiter staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Wordt uw klacht na 4 dagen (in geval van pijn) of na 3 dagen (in geval van koorts) niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Wat is Ibuprofen Linn 400 mg en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Ibuprofen Bruis Linn 400 mg behoort tot een groep geneesmiddelen die niet-steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID’s) worden genoemd. Deze middelen verlichten pijn en koorts

Dit geneesmiddel wordt gebruikt voor:

 • Het verlichten van lichte tot matig-ernstige pijn, waaronder menstruatiepijn
 • Het verlagen van de lichaamstemperatuur bij koorts

Ibuprofen Bruis Linn 400 mg kan worden gebruikt door volwassenen en kinderen van 12 jaar of ouder (die 40 kg of meer wegen).

Wordt uw klacht na 4 dagen (in geval van pijn) of na 3 dagen (in geval van koorts) niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • Bij kinderen jonger dan 12 jaar.
 • U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6 van deze bijsluiter.
 • Als u in het verleden astma-aanvallen, huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (galbulten of urticaria) of allergische reacties heeft gehad na gebruik van acetylsalicylzuur (Aspirine) of andere NSAID’s.
 • Als u ooit een maagdarmbloeding of -perforatie heeft gehad als gevolg van NSAID gebruik.
 • Als u nu een maagzweer of maagbloeding heeft of al twee keer of vaker een maagzweer of maagbloeding heeft gehad.
 • Als u last heeft van ernstige leverfalen, ernstige nierfalen of ernstige hartfalen (onvoldoende pompkracht van het hart).
 • Als u lijdt aan ernstig hartfalen of coronaire hartziekte (aandoeningen die veroorzaakt worden door afwijkingen in de kransslagaders zoals angina pectoris (beklemmend, pijnlijk gevoel op de borst) en hartinfarct).
 • Als u een hersenbloeding of een andere actieve bloeding heeft. – Als bij u sprake is van een niet-opgehelderde stoornis in de bloedaanmaak.
 • Als u lijdt aan ernstige uitdroging (veroorzaakt door braken, diarree of onvoldoende vochtinname).
 • Als u een aandoening heeft die ervoor zorgt dat u makkelijker bloedt.
 • Tijdens de laatste drie maanden van de zwangerschap.