Linn diclofenac gel 2,32% extra sterk gel, tube 100 gram Transparant

Diclofenac Linn 2,32% extra sterk, gel bestellen:

Klik op de link verkooppunten voor meer informatie.

Diclofenac Linn 2,32% extra sterk, gel

Bij spier- en gewrichtspijn

Verkorte bijsluiter: lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

Informatie voor de gebruiker van Diclofenac Linn 2,32% extra sterk, gel

Gebruik dit medicijn altijd precies zoals in deze bijsluiter beschreven of zoals uw arts, apotheker of verpleegkundige u dat heeft verteld.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheker.

Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 van de volledige bijsluiter staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. 

Wordt uw klacht na 7 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Wat is Diclofenac Linn 2,32% extra sterk, gel en waarvoor wordt dit medicijn gebruikt?

Diclofenac Linn 2,32% extra sterk, gel bevat de werkzame stof diclofenac, die bij de groep geneesmiddelen hoort die niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID’s) worden genoemd.

Diclofenac verlicht de pijn en heeft een ontstekingsremmende werking.

Diclofenac Linn 2,32% extra sterk, gel wordt gebruikt bij de behandeling van lichte tot matige pijn in verband met spier- en gewrichtsblessures, zoals sportblessures. Diclofenac Linn 2,32% extra sterk, gel is uitsluitend bedoeld voor gebruik op de huid.

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

  • U bent allergisch voor een van de stoffen in dit medicijn. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6 van deze bijsluiter.
  • Als u allergisch bent voor andere geneesmiddelen die worden gebruikt voor de behandeling van pijn, koorts of ontsteking, zoals ibuprofen of acetylsalicylzuur (ook gebruikt om bloedstolsels te voorkomen). Als u het niet zeker weet, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
  • Symptomen van een allergische reactie op deze geneesmiddelen kunnen zijn: piepende ademhaling of kortademigheid (astma); netelroos of huiduitslag; zwelling van het gezicht of de tong; loopneus.
  • Tijdens de laatste drie maanden van de zwangerschap.
  • Als u jonger bent dan 14 jaar