Linn amylmetacresol honing & citroen zuigtabletten, 24 st

Amylmetacresol – Dichloorbenzylalcohol Lidocaïne HCl Linn 0,6/1,2/2,0 mg honing & citroen, keelpijn zuigtabletten bestellen:

Klik op de link verkooppunten voor meer informatie.

Amylmetacresol - Dichloorbenzylalcohol Linn 0,6/1,2mg honing & citroen

Keelpijn zuigtabletten

Verkorte bijsluiter: lees goed de hele bijsluiter voordat u dit medicijn gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

Informatie voor de gebruiker van Amylmetacresol – Dichloorbenzylalcohol Linn 0,6/1,2 mg honing & citroen, keelpijn zuigtabletten

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in de volledige bijsluiter of zoals uw arts, apotheker of verpleegkundige u dat heeft verteld.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheker.

Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 van de volledige bijsluiter staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. 

Wordt uw klacht na 2 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Wat is Amylmetacresol – Dichloorbenzylalcohol Linn 0,6/1,2 mg honing & citroen, keelpijn zuigtabletten en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Amylmetacresol – Dichloorbenzylalcohol Linn 0,6/1,2 mg honing & citroen, keelpijn zuigtabletten zijn zuigtabletten die desinfecterende stoffen bevatten. Deze stoffen doden bacteriën en voorkomen ontstekingen.

Amylmetacresol – Dichloorbenzylalcohol Linn 0,6/1,2 mg honing & citroen, keelpijn zuigtabletten worden gebruikt bij beginnende keelpijn

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

  • U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
  • Kinderen onder de 12 jaar mogen dit geneesmiddel niet gebruiken.
  • Als u in het verleden allergisch bent geweest voor lokale anesthetica, zoals lidocaïne, bupivacaïne en ropivacaïne.
  • Als u een voorgeschiedenis heeft van of vermoedt dat u een bloedaandoening heeft die methemoglobinemie wordt genoemd.